Khmer Story Lovers

 

ការសម្ភាសន៍ស្តីអំពីការតែងនិពន្ធ

ជាមួយ

ប៊ុនចាន់ សុក្រសិរី

 

 សំណួរ៖  មានការព្រួយបារម្ភថា បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សខ្មែរ មិនសូវចូលចិត្តអាន ជាពិសេសអ្នកអានសៀវភៅប្រលោមលោកជាភាសាខ្មែរគឺកាន់តែខ្សត់  តើបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់ការតែងនិពន្ធរបស់អ្នកឬទេ?

ចម្លើយ៖  នេះជាបញ្ហាដែលខ្ញុំធ្លាប់បានឮអ្នកនិពន្ធខ្លះលើកយកមកពិភាក្សា... 

 អានចម្លើយទាំងស្រុង

 

 សំណួរ៖ តើអ្នកចាប់ផ្តើមសរសេរដើម្បីអ្នកអានជាសាធារណៈតាំងពីពេលណា?

ចម្លើយ៖ នៅចុងឆ្នាំ ២០០៦ ខ្ញុំបានសរសេរចប់ប្រលោមលោកទីមួយ

អានចម្លើយទាំងស្រុង        

 សំណួរ៖ សូមរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនិងចំណូលចិត្តក្នុងការអានរបស់អ្នក។ 

ចម្លើយ៖ ខ្ញុំអាយុទើបតែបានបួនឆ្នាំកន្លះ ពេលដែលពួកខ្មែរក្រហមបានបណ្តេញគ្រួសារខ្ញុំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះនៅភ្នំពេញ នាថ្ងៃ១៧ មេសា ១៩៧៥... 

 អានចម្លើយទាំងស្រុង

សំណួរ៖ តើស្នាដៃតំណែងនិពន្ធរបស់អ្នកអាចចាត់ចូលក្នុងជំពូកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរប្រភេទណាដែរ?

ចម្លើយ៖ បើនិយាយពីប្រលោមលោក ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងបែបមនោសញ្ចេតនាលាយប្រវត្តិសាស្ត្រ...

អានចម្លើយទាំងស្រុង

 សំណួរ៖  តើមានភាពជំរុញចិត្តអ្វីខ្លះដែលផ្តល់ជាគំនិត (inspirationក្នុងការតែងនិពន្ធ?

ចម្លើយ៖ តាំងពីក្មេងមក ក្រៅពីចូលចិត្តអាន ខ្ញុំចូលចិត្តសរសេរផងដែរ ដំបូងគឺរឿងខ្លីៗបែបកំប្លែង

តាមអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួន...

អានចម្លើយទាំងស្រុង

 សំណួរ៖  តើអ្នកបញ្ចូលរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅក្នុងប្រលោមលោករបស់អ្នកដូចម្តេចដែរ?

ចម្លើយ៖  ខ្ញុំចូលចិត្តចង់ដឹងពីដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សកាលពីអតីត... 

អានចម្លើយទាំងស្រុង

 

សំណួរ៖  ក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធស្ត្រី តើអ្នកបានជួបការលំបាក ឬ ភាពងាយស្រួលអ្វីខ្លះដែរ? 

ចម្លើយ៖  ខ្ញុំមិនដឹងថាគួរឆ្លើយបែបណាឲ្យសម  ព្រោះខ្ញុំពុំដែលគិត  គឺទីមួយខ្ញុំពុំដែលគិតថាខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធអាជីព...

 អានចម្លើយទាំងស្រុង

 

សំណួរ៖  ដើម្បីឈានទៅដល់ជោគជ័យក្នុងការតែងនិពន្ធ មានអ្នកអានសាទរនិងទទួលស្គាល់ស្នាដៃ តើអ្នកបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍បែបណាខ្លះ?    

ចម្លើយ៖  នេះជាសំណួរដែលមិត្តអ្នកអានមួយចំនួនបានសួរមកខ្ញុំជារឿយៗ ព្រោះពួកគេក៏ចង់សរសេរ  ចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធដែរ តែពុំទាន់មានទំនុកចិត្ត...

អានចម្លើយទាំងស្រុង 

 សំណួរ៖  អ្នកមានអាជីពជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាអង់គ្លេស៍  ហេតុម្តេចបានជាអ្នកសរសេរ ប្រលោមលោកជាភាសាខ្មែរ?

ចម្លើយ៖  នេះជាសំណួរដែលញាតិមិត្តតែងតែចោទសួរមកខ្ញុំដោយទឹកមុខមានចម្ងល់។  ខ្ញុំក៏ពន្យល់គេដដែលៗ...

អានចម្លើយទាំងស្រុង


 សំណួរ៖  ឥឡូវសូមនិយាយអំពីសិល្ប៍វិធីក្នុងការនិពន្ធម្តង តើធ្វើយ៉ាងណាទើបអាចបង្កើតរូបារម្មណ៍នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកអាន?  វិចិត្រករឬតន្ត្រីករ គេអាចបង្កើតរូបភាពឬសូរសំលេងយ៉ាងស្តែង តែប្រលោមលោកមានតែអក្សរសោះ  ម៉េចក៏អាចទាក់ទាញអារម្មណ៍របស់គេដែរ?

ចម្លើយ៖  ខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកនិពន្ធដទៃ  ជាពិសេសអ្នកនិពន្ធអាជីព គេប្រើសិល្ប៍វិធីបែបណានោះទេ   តែចំពោះរូបខ្ញុំ...

អានចម្លើយទាំងស្រុង  

 

សំណួរ៖  តើការនិពន្ធរឿងនីមួយៗត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណា?  តើអ្នកជួបបញ្ហាកង្វះខាតពេលវេលាឬទេ? ហើយបញ្ហានេះបង្កជាការលំបាកដល់ការនិពន្ធបែបណាខ្លះ?

ចម្លើយ៖  ជាទូទៅ ខ្ញុំចំណាយពេលមួយឆ្នាំដើម្បីសរសេរប្រលោមលោកមួយពីដើមដល់ចប់

អានចម្លើយទាំងស្រុង 

Make a free website with Yola